szlakzagrod.pl

szlakzagrod.pl

Rodzaje ochrony

Rodzaje ochrony

Rodzaje ochrony

W Polsce występuje kilka sposobów ochrony ptaków:

Rodzaje ochrony

– Dyrektywa ptasia

Rodzaje ochrony

Dyrektywa ptasia to wytyczne w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Składa się z 20 artykułów i 7 załączników, które precyzują metody, w jaki sposób się ją realizuje. Dyrektywa ma na celu głównie ochronę przed wyginięciem dzikich ptaków występujących na terenie Unii Europejskiej.tulejowanie cylindrów motocyklowych Reguluje prawne aspekty handlu i odłowu ptaków oraz przeciwdziała zabijaniu dziko występujących ptaków.

Dyrektywa chroni dziko występujące ptaki poprzez tworzenie obszarów specjalnej ochrony ptaków, przywracanie zniszczonych oraz tworzenie nowych biotopów dla ptaków.

Wydaje zakazy zabijania ptaków, niszczenie lub uszkadzania gniazd, jaj ptasich, zakaz płoszenia oraz przetrzymywania ptactwa.

Wpis zawdzięczamy http://greencanoe.pl/oliwka-europejska-o-nia-dbac-domowych-warunkach