szlakzagrod.pl

szlakzagrod.pl

Natura 2000

Natura 2000

Natura 2000

Natura 2000 to program, który ma na celu ochronę przyrody na terytorium Unii Europejskiej. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone wyginięciem. Natura 2000 wyznacza tzw. obszary specjalnej ochrony ptaków, na których obowiązują pewnie regulacje prawne mające na celu chronić gatunki ptaków przed wyginięciem.poradnia psychologiczna białystok W Polsce 20% powierzchni kraju to tereny, które są objęte programem Natura 2000 i są pod ochroną – jest to 994 obszarów ochronnych w tym 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków. Niektóre z obszarów Polski zaliczane do programu Natura 2000:

• Dolina Baryczy

• Lasy Janowskie

• Gorce

• Ujście Warty

• Małopolski Przełom Wisły

• Puszcza Augustowska

Natura 2000

• Dolina Nidy

• Ostoja Ińska

• Zatoka Pomorska

• Zbiornik Wonieść

• Beskid Żywiecki

• Zbiornik Nyski

• Tatry

• Pieniny

• Roztocze

Natura 2000

• Polesie

• Góry Izerskie

• Dolina Dolnej Wisy

• Pasmo Policy

• Bagno Pulwy

• Puszcza Sandomierska

• Jezior Łuknajno

• Ostoja Warmińska

• Nadnoteckie Łęgi

• Lasy Iławskie

Wpis zawdzięczamy co to jest ubezpieczenie oc i ac